ثبت نام در پارس رابین


با انتخاب هر یک از شرکت ها و افزودن آن به سبد خرید، می توانید از کلیه امکانات نرم افزار در مدتی که انتخاب می کنید برای آن شرکت استفاده کنید. نمودار درختی تحلیل بنیادی، تحلیل حساسیت، مشاهده قیمت و حجم معاملات کالاها و نیز ارزیابی NAV شرکت های سرمایه گذاری از جمله این خدمات هستند.

شرکت ها
صنعت سیمان
79,000 تومان
99,000 تومان
69,000 تومان
59,000 تومان
79,000 تومان
59,000 تومان
79,000 تومان
69,000 تومان
79,000 تومان
پرداخت الکترونیک
دارو
صنعت فلزات اساسی
79,000 تومان
89,000 تومان
89,000 تومان
99,000 تومان
89,000 تومان
99,000 تومان
معدنی ها
69,000 تومان
عرضه برق، گاز، بخار
خودرو
شوینده ها
79,000 تومان
79,000 تومان
69,000 تومان
صنعت پالایشی
لاستیک
69,000 تومان
89,000 تومان
صنعت پتروشیمی
99,000 تومان
79,000 تومان
69,000 تومان
79,000 تومان
79,000 تومان
69,000 تومان
59,000 تومان
89,000 تومان
89,000 تومان
كاني غيرفلزي
فرآورده های نفتی
ارتباطات
79,000 تومان
بانک
بیمه
محصولات شیمیایی
شرکت های سرمایه گذاری
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان 
جمع : 0 تومان
تخفیف: 0 تومان

قابل پرداخت: 0 تومان