مقالات آموزشی و تحلیلی بورس


  • بحران بانکی

    نظام بانکی ایران با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان است که ریشه آنها در دخالت‌های دولت و شاید مهم‌تر از آن وجود تفکری است که بانک‌ها را یک کسب‌وکار سودآور برای اقتصاد نمی‌داند. اگر سودآوری کسب‌وکاری اهمیت خود را از دست بدهد، می‌توان به راحتی هر نوع تکلیفی بر آن اعمال کرد

    ادامه مطلب